Splitsingsakte

De orginele versie van dit reglement is te vinden op het besloten deel van de VT2000 website voor eigenaren, https://vt2000.nl, onder "inloggen mijn VVE -> Laat menu zien -> Belangrijke documenten".

U heeft de splitsingsakte ook gekregen bij de aanschaf van uw woning.

De splisingsakte bevat veel juridische tekst en is daarom lastig leesbaar. De splitsingsakte is desondanks wel de belangrijkste akte m.b.t. uw appartements-rechten.
De splitsingsakte legt onder meer vast:

  • Hoe de ruimte in het gebouw verdeeld zijn:
    -> Welke ruimten zijn deel van de indivuduele appartements-rechten; 
    -> Welke ruimten en faciliteiten zijn gemeenschappelijk, dus eigendom van de VVE als geheel;
    -> Hoe moet met deze ruimten en faciliteiten worden omgegaan;

  • Wie over welk onderwerp besluiten kan nemen, en hoe deze besluiten genomen moeten worden. Vastgelegd is hoe het stemmen werkt, en vastgelegd is dat bepaalde beslissingen alleen genomen kunnen worden indien de VVE unaniem die beslissing ondersteunen;

  • Voor de appartemten is in de splitsingsakte vastgelegd dat deze voor bewoning zijn bedoeld. Dat betekent dat de appartementen uitsluitend bedoeld zijn voor duurzaam verblijf, en dus niet kortstondig verhuurd mogen worden.

Huishoudelijk Reglement

De orginele versie van dit reglement is te vinden op het besloten deel van de VT2000 website voor eigenaren, https://vt2000.nl, onder "inloggen mijn VVE -> Laat menu zien -> Belangrijke documenten".

Voor het gemak is er een verkorte versie van het huishoudelijke reglement, zowel in de nederlandse als de engelse taal, opgemaakt.  Deze zijn hier opgenomen.

Huisregels VvE Plaza Leonardo da Vinci

House Rules VvE Plaza Leonardo da Vinci