Als u een appartement koopt, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars(VvE). De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Ook maakt de VvE afspraken over het gebruik van de gemeenschapppelijke ruimten.

Actieve VvE

Een actieve VvE heeft een bestuur, houdt minimaal 1 keer per jaar een vergadering en legt verantwoording af over het financiële beheer. De VvE moet ingeschreven zijn in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Alle eigenaars maken maandelijks geld over aan de VvE voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten. Ook is er een reservefonds voor groot onderhoud en verduurzaming. De VvE heeft een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.

VvE regelt rechten en plichten eigenaar appartement

Wanneer u niet de enige eigenaar bent in een gebouw, dan is het gebouw gesplitst. De appartementen staan dan los van elkaar ingeschreven bij het Kadaster. Al uw rechten en plichten als eigenaar van het appartement staan in:

  • de splitsingsakte - hierin staat een nauwkeurige omschrijving van het gebouw;
  • het splitsingsreglement(of wel huishoudelijk reglement)- hierin staan de spelregels van de VvE.

Gezamenlijk onderhoud door VvE
Een VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Bijvoorbeeld de gevel of het dak.
Vanaf 1 januari 2018 moet elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doen voor het onderhoud van het gebouw. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/wat-houdt-een-vereniging-van-eigenaars-vve-in