• 01_complex.jpg
 • 02_plantsoen.jpg
 • 03_entree.jpg
 • 04_davinci.jpg
 • 05_binnenplein.jpg
 • 06_binnenplein.jpg
 • 07_utrechtsestraat.jpg
 • 08_hotel_ramada.jpg
 • 09_davinci.jpg
 • 10_kurhaus.jpg
 • 11_ boulevard.jpg
 • 12_strand.jpg

ARTIKEL5: GEBRUIK PRIVÉRUIMTES

5.20 Eigenaars dienen verstoppingen in (gemeenschappelijke) afvoerleidingen te voorkomen. Tevens dienen zij zorg te dragen voor een waterstop op wasmachines en vaatwassers.

5.2.1 Eigenaars dienen de buitenzijde (ramen en houtwerk) van hun woning aan de galerijzijde schoon te houden.

ARTIKEL 6: HINDERLIJK GELUID

6.2.a Werkzaamheden of bezigheden met gebruik van bovenmatig lawaai veroorzakende gereedschappen (zoals klopboormachines, boorhamers, drilboren, slijp en freesmachines) mogen uitsluited tussen 08:00 uur en 17:00 uur worden uitgevoerd. Overige werkzaamheden of bezigheden mogen tot 21:00 uur wordenuitgevoerd;

b. Buiten het eigen appartement, waaronder begrepen bergingen, mogen geen machinale werkzaamheden verricht worden;

c. Op zon- en erkende feestdagen zijn activiteiten of bezigheden die overlast kunnen veroorzaken, alsmede het voortbrengen van hinderlijk geluid, niet toegestaan.

ARTIKEL 10: VERHUIZING

10.2 Van verhuizing dient door de eigenaar mededeling te worden gedaan aan de bestuurder. Teneinde maatregelen te treffen die vóórkomen dat het gebouw, waaronder de llift(en) door de veruizing wordt beschadigd;

10.3 Voor interne verbouwing is voorafgaande schriftelijk toestemming van de VvE nodig. Dit geldt ook voor wijzigingen aan het verwarmingssysteem of voor het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer.
Het maken van vloerdoorvoeren is niet toegestaan. Daarnaast dient de eigenaar er zelf voor te zorgen dat hij over eventuele overheidsvergunningen beschikt, voor de verbouwing of het verhelen (samenvoegen van twee flats) van appartementen. Aanvoer van materialen en afvoer van puin dient in principe buitenom te geschieden, derhalve niet met de liften. Gebruik van de liften kan alleen gebeuren na toestemming van de Huismeester en met het door de vereniging verplichte lifthoes. De eigenaar van een appartement blijft - ook na verkregen toestemming - te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gebouw of aan derde, die het gevolg is van de verbouwing. De eigenaar van een appartement is eveneens verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van huurders, andere gebruikers, aannemers, personeel of werklieden die met zijn toestemming in het complex komen.

Terug naar Home