Deze Privacy Verklaring is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywetgeving zoals geldig in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De VvE houdt zelf geen leden-administratie bij en verwerkt daarmee niet uw persoonsgegevens. Zij heeft o.a. de administratieve verwerking van de ledenadministratie, inclusief facturering VvE bijdragen, verhuizingen, uitnodigingen ledenvergaderingen, verzenden stukken voor ledenvergaderingen en afhandeling van storingsmeldingen uitbesteed aan VT2000. Voor deze opslag en verwerking van persoonsgegevens is VT2000 derhalve een Verwerker voor deze VvE, en moet hiertoe passende beveilingsmaatregelen garanderen, conform de AVG wetgeving.

Deze website vraagt niet naar uw persoonsgegevens, en deze gegevens worden derhalve dus ook niet door of via deze website verzameld en verwerkt.

Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de functionaliteit en prestaties van deze website te verbeteren en om inzicht te krijgen in hoe u deze website gebruikt. Derden, zoals Google Maps, kunnen ook cookies plaatsen op deze website voor advertentie-, tracking- en analysedoeleinden. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen. Door uw gebruik van deze website voort te zetten, en dit expliciet te bevestigen, stemt u in met dit gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Voor alle VvE privacy vragen, neem s.v.p. kontakt op met VT2000.

 Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.davinci.nl, zoals deze is opgesteld door VvE Plaza Leonardo da Vinci. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VvE Plaza Leonardo da Vinci is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VvE Plaza Leonardo da Vinci te mogen claimen of te veronderstellen.

VvE Plaza Leonardo da Vinci streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. VvE Plaza Leonardo da Vinci aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.