Als u een appartement koopt, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars(VvE). De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Ook maakt de VvE afspraken over het gebruik van de gemeenschapppelijke ruimten.

Actieve VvE

Een actieve VvE heeft een bestuur, houdt minimaal 1 keer per jaar een vergadering en legt verantwoording af over het financiële beheer. De VvE moet ingeschreven zijn in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Alle eigenaars maken maandelijks geld over aan de VvE voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten. Ook is er een reservefonds voor groot onderhoud en verduurzaming. De VvE heeft een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.

VvE regelt rechten en plichten eigenaar appartement

Wanneer u niet de enige eigenaar bent in een gebouw, dan is het gebouw gesplitst. De appartementen staan dan los van elkaar ingeschreven bij het Kadaster. Al uw rechten en plichten als eigenaar van het appartement staan in:

 • de splitsingsakte - hierin staat een nauwkeurige omschrijving van het gebouw;
 • het splitsingsreglement(of wel huishoudelijk reglement)- hierin staan de spelregels van de VvE.

Gezamenlijk onderhoud door VvE
Een VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Bijvoorbeeld de gevel of het dak.
Vanaf 1 januari 2018 moet elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doen voor het onderhoud van het gebouw. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/appartement-kopen/taken-vereniging-van-eigenaars

Splitsingsakte

De orginele versie van dit reglement is te vinden op het besloten deel van de VT2000 website voor eigenaren, https://vt2000.nl, onder "inloggen mijn VVE -> Laat menu zien -> Belangrijke documenten".

U heeft de splitsingsakte ook gekregen bij de aanschaf van uw woning.

De splisingsakte bevat veel juridische tekst en is daarom lastig leesbaar. De splitsingsakte is desondanks wel de belangrijkste akte m.b.t. uw appartements-rechten.
De splitsingsakte legt onder meer vast:

 • Hoe de ruimte in het gebouw verdeeld zijn:
  -> Welke ruimten zijn deel van de indivuduele appartements-rechten; 
  -> Welke ruimten en faciliteiten zijn gemeenschappelijk, dus eigendom van de VVE als geheel;
  -> Hoe moet met deze ruimten en faciliteiten worden omgegaan;

 • Wie over welk onderwerp besluiten kan nemen, en hoe deze besluiten genomen moeten worden. Vastgelegd is hoe het stemmen werkt, en vastgelegd is dat bepaalde beslissingen alleen genomen kunnen worden indien de VVE unaniem die beslissing ondersteunen;

 • Voor de appartemten is in de splitsingsakte vastgelegd dat deze voor bewoning zijn bedoeld. Dat betekent dat de appartementen uitsluitend bedoeld zijn voor duurzaam verblijf, en dus niet kortstondig verhuurd mogen worden.

Huishoudelijk Reglement

De orginele versie van dit reglement is te vinden op het besloten deel van de VT2000 website voor eigenaren, https://vt2000.nl, onder "inloggen mijn VVE -> Laat menu zien -> Belangrijke documenten".

Voor het gemak is er een verkorte versie van het huishoudelijke reglement, zowel in de nederlandse als de engelse taal, opgemaakt.  Deze zijn hier opgenomen.

Huisregels VvE Plaza Leonardo da Vinci

House Rules VvE Plaza Leonardo da Vinci

Deze informatie is uitsluitend beschikbaar voor eigenaren, via het besloten deel van de VT2000 website https://vt2000.nl/.
Deze documenten zijn niet opgenomen op deze algemeen toegankelijke www.vvedavinci.nl website.